Ordbajsa långa korvar av ord

Vill du veta hur du ska göra för att ordbajsa långa korvar av ord har du kommit rätt. Hur man ordbajsar hör självklart hemma här i kategorin med skitsnack.

Min definition av att ordbajsa är ”att rapa upp en sanslös kvantitativ ordföljd enbart för ordmängdens skull utan särskild tanke på innehållet”. Ordbajsande kan också handla om att dölja okunskap eller att man vill fylla ut och göra en text längre.

Konkret exempel på att ordbajsa

Ett exempel på att ordbajsa är påståendet ”din rapport var bra”. Nu gäller det bara att fylla ut den satsen till mängder av ord. Börja med att dela in den i lika många delar som det finns ord. Då får vi fyra delar:

1 Din
2 rapport
3 var
4 bra

Låt oss nu koncentrera oss på den första av dessa delar.

Ordet ”Din” kan till en början ersättas av ”Det som du har gjort…” Då kommer följdfrågan: hur gjordes den? Vi antar att den skrevs, vilket leder till att vi bygger på vår sats med ”…det vill säga på ett eller annat sätt skrivit…

När den gjordes blir nästa fråga. Om vi inte vet någon exakt tid, kan man lägga till något svävande i stil med ”…under den specifika tidsperiod som det nyligen nämnda arbetet utfördes…” För att specificera vilket arbete som menas kan man ha med satsen ”nyligen nämnda arbetet”, vilket vi som synes hade.

Nästa följdfråga blir var den skrevs. Således byggs satsen ut med ”…vilket skedde på just den eller de platser där den verkligen utfördes vilket inte är den plats där den inte utfördes…

När det gäller ordet ”rapport” besvarar vi frågan: Var är den? Vi lägger alltså till ”…och den är alltså på den plats där den befinner sig eftersom den inte kan vara någon annanstans eftersom den ju var där den var…

Nu är det dags att avslöja vad saken gäller, vilket betyder att vi säger att det är en rapport: ”…och det som saken gäller är nämligen ett arbete som kan kallas för en rapport…

Var har den kommit ifrån? Hur ser den ut? ”…och den har väl rent tekniskt kommit från datorn om den inte är handskriven men det är ju förstås dess författare som har gjort den och som således är den som kan kalla sig för upphovsman till detta arbete som har det utseende som den har fått tack var sin utformning och layout och material…

När det gäller ordet ”var”, ställer vi oss frågorna: När var den bra? Hur länge kommer den vara bra? Vi lägger helt enkelt till svaren på dessa frågor:

…och inte bara igår utan öven idag och fortsättningsvis tills den på ett eller annat sätt ändras eller något annat arbete eller liknande som är bättre kommer fram eller något som motbevisar de slutsatser och/eller de poänger som den aktuella rapporten tagit upp och behandlat kommer rapporten att vara på det sätt som jag nu ska förtälja…

Resultat:
Vårt ordbajsande har nu resulterat i att meningen ”Din rapport var bra” förvandlats till följande ordbajsning på hela 272 ord, vilket är 68 gånger så många som de 4 ord som vi började med:

Det som du har gjort, det vill säga på ett eller annat sätt skrivit under den specifika tidsperiod som det nyligen nämnda arbetet utfördes vilket skedde på just den eller de platser där den verkligen utfördes vilket inte är den plats där det inte utfördes och den är alltså på den plats där den befinner sig eftersom den inte kan vara någon annanstans eftersom den ju var där den var och det som saken gäller är nämligen ett arbete som kan kallas för en rapport och den har väl rent tekniskt kommit från datorn om den inte är handskriven men det är ju förstås dess författare som har gjort den och som således är den som kan kalla sig för upphovsman till detta arbete som har det utseende som den har fått tack var sin utformning och layout och material och inte bara igår utan även idag och fortsättningsvis tills den på ett eller annat sätt ändras eller något annat arbete eller liknande som är bättre kommer fram eller något som motbevisar de slutsatser och/eller de poänger som den aktuella rapporten tagit upp och behandlat kommer rapporten att vara på det sätt som jag nu ska förtälja nämligen att denna rapport gjordes på ett sätt som uppfattades som bra, och då i den mening att den inte var dålig, men ej heller fantastiskt bra och den var bra därför att den inte var varken dålig, kass, misslyckad eller något annat som kan uppfattas som negativt och den kommer inte att bli förbättras utan att ändringar görs såvida inte något annat bevisar eller på annat sätt styrker vad just denna rapport vill påstå/säga.

Sammanfattning:
Genom att ställa frågor som När? Var? Hur? Varför? d v s specificera och ta upp varje liten onödig och skitnödig detalj som gjorts och inte gjorts kan man ordbajsa ut långa korvar av ord.