Disclaimer och ordningsregler

Farbror Torsten är trött på människor, speciellt sådana som han själv och än värre när de är hemma hos honom. Därför har han Torstenifierat dessa ordningsregler han fått från Fröken K. Bra.

Ordningsregler för Farbror Torstens hem

 1. Ingenting som sägs får tas på allvar om det innehåller ord.
 2. Om någon skulle känna sig kränkt saknar den personen ironi.
 3. Den som som ser något andligt, meningsfullt eller en gnutta av filosofisk betydelse är antagligen galen. Om flera människor instämmer kan det vara ett gyllne tillfälle för kollektivt förlöjligande av individ. OBS! Ingen skrattar åt dig, alla skrattar med dig.
 4. Använd ett språk när du talar. Respektera Farbror Torstens lathet och gör som i andra länder och använd ett pip över ord som är opassande i Farbror Torstens närhet. Din lathet respekteras om du istället väljer att lära dig ett vårdat språk.
 5. Om en konflikt skulle uppstå så kan detta lösas på sätt A, B eller C. De är de enda som kan ge total rättvisa. Helt felfria. Så om t.ex. de olika parterna inte kan komma överens om på vilket sätt de ska lösa konflikten hänvisas de åter till sätt A, B eller C.
  A. Argumentering. Den som kan flest svåra ord vinner, hit räknas även påhittade om någon är så pass okunnig att hon/han måste slå upp det. Vid tidsbrist ger personangrepp pluspoäng.
  B. Dödligt våld med valfria stickvapen. Om kampen är mellan man och kvinna har kvinnan rätt till en slunga och mannen rätt till ett par stringtrosor (OBS! om de är leopardmönstrade får mannen inte ha dem på sig). Dvärgar skall alltid få ha tillgång till en pall att stå på, även om motståndaren är ett barn som är kortare än dvärgen. Överlevaren bestämmer över vem som hade rätt i konflikten.
  C. Ge upp. Om en av parterna lyckas komma med så idiotiska resonemang att den andra inte orkar höra dem hade båda parter hälften rätt. Efter en sådan utgång kan personen med de idiotiska resonemangen betraktas som antingen mindre intelligent, obildad. Den som gav upp kan antas ha haft bättre saker för sig.

Disclaimer för sajten

Följande friskrivningsklausuler och undanskyllningar framför denna sidas upphovsmän till sina försvar, så att ingen ska kunna sätta dit någon för något. Detta eftersom åtminstone Farbror Torsten är en feg krake.

§ Alla som på något tänkbart vis kommer i kontakt med Farbror Torsten och/eller hans hemsida presumeras ha läst och accepterat allt gällande denna sida. Detta inkluderar det där med att PULa med GDPR.

§ Allt bruk, missbruk och murbruk av denna hemsida sker helt på egen risk och eget ansvar. Farbror Torstens Hemsida och dess upphovsmän tar inget som helst ansvar för några negativa följder alls. Detta gäller oavsett vad det är. Belöning på grund av positiva följder tas dock tacksamt emot.

§ Om någonting på Farbror Torstens Hemsida eller kopplat till denna missbrukas grovt, saboteras, (ut)nyttjas illegalt eller liknande, kan förfarandet komma att polisanmälas.

§ Om någon eller någonting av någon anledning känner sig kränkt eller något annat negativt kommer Farbror Torstens Hemsida och dess upphovsmän att ignorera detta om de så föredrar. Om Farbror Torstens Hemsida och dess upphovsmän kränks eller dylikt kommer detta sannolikt att beivras.

§ Överhuvudtaget inga repressalier på grund av Farbror Torstens Hemsidas innehåll, framställning, språk, layout, budskap, dumheter, elakheter, bus, tjänster (exempelvis brevgeneratorerna), bilder, vitsar, snusk etc. får framföras eller påtvingas någon av de som på något sätt medverkat till denna sidas tillkomst. Detta gäller oavsett vem det är och hur liten dennes insats var samt när det skedde. Om så ändå blir, håller på att bli eller riskerar att bli fallet kommer förfarandet att beivras mer eller mindre kraftfullt på ett eller annat sätt.

§ Vid en eventuell rättegång eller liknande kommer Farbror Torstens Hemsidas upphovsmän, precis som i de flesta andra sammanhang, att hålla sig till och hävda det som av dessa anses vara sanningen.

§ Farbror Torstens Hemsida och dess upphovsmän förbehåller sig alla rätter de kan och några till. Detta innebär maximal frihet att göra som dessa vill när det gäller allt som på något sätt och vis kan relateras till Farbror Torstens Hemsida. Detta är ett faktum oavsett vad saken gäller.

§ Det finns inga garantier för att allt på Farbror Torstens Hemsida ska fungera eller se korrekt ut. Allt ansvar ligger på besökaren. Detta gäller oavsett allt, vilket inkluderar exempelvis webbläsare och skärmupplösning.

§ Det finns inga garantier för att text, budskap, bilder eller annat innehåll på Farbror Torstens Hemsida på något sätt ska vara ens det minsta lilla sanningsenligt. Vad som är sant, satir, skämt, ironi, eller eventuellt inte sant alls får besökaren själv avgöra. Farbror Torstens Hemsida och dess upphovsmän tar naturligtvis inget som helst ansvar för något missförstånd eller någon negativ följd alls.

§ Definitionerna av ovan använda ord samt övriga ord på Farbror Torstens Hemsida kan eventuellt i vissa fall tolkas på olika sätt. Farbror Torstens Hemsida och dess upphovsmän har alltid maximalt tolkningsföreträde och full frihet att göra/använda den tolkning/definition de för stunden eller för alltid föredrar och/eller bedömer vara lämpligast.